Kivijärven tila on merkitty maaveroluetteloon vuonna 1766, jolloin alue oli pääosin asumatonta korpea. Kivijärven tilan ensimmäiset raivaajat olivat Matti Juhonpoika Kortemäki Suojärven kylästä ja Kaisa Yrjöntytär Lankkualta.

1800-luvun alkupuolella rakennettiin edelleen pihapiirissä olevat väentupa ja viljamakasiini. Perimätiedon mukaan tilan vanha päärakennus on rakennettu "nälkävuonna naurisvellillä".

Vuonna 1922 tuli voimaan köyhäinhoitolaki, joka oikeutti kunnat lähettämään elatusvelvollisuutensa laiminlyöneet työlaitokseen. Vaasan läänin suomenkieliset kunnat valitsivat työlaitoksen paikaksi Kivijärven tilan ja siihen rajoittuvia muitakin tiloja. Asuntolarakennus rakennettiin ja työlaitos vihittiin käyttöön vuonna 1927. Aulan seinäkartan mukaan tilan kokonaispinta-ala oli vuonna 1947 23310 hehtaaria!

Työlaitostoiminta päättyi Suomessa 1980 ja samana vuonna Keuruun huoltola muuttui kokonaisuudessaan päihdehuollon toimintayksiköksi. 90-luvun alussa
Kivijärven tilasta tuli turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskus, ja turvapaikan hakijoiden määrä kohosi enimmillään jopa 150:een. Valtion pakolaispolitiikan muuttuessa 90-luvun puolivälissä vastaanottokeskuksenkin toiminta lakkasi.

Pari vuotta tila ehti olla tyhjillään, kunnes vuonna 1997 Suomineito ry vuokrasi sen kestävän elämäntavan edistämistä ja permakulttuurin kehittämistä varten. Vuonna 1998 Suomineito ry muutti nimensä ja Kivijärven tila (lukuunottamatta puusepänverstasta ja sahaa laitteistoineen) siirtyi Keuruun Ekokylä ry:n hallintaan.

Keuruun Ekokylä ry osti Kivijärven tilan 1.4.1998. Sen jälkeen Väentupa ja Vanha Päärakennus on saneerattu perusteelliseti ja tiloissa on tehty monitahoista energiasaneerausta, pellot on otettu luomuviljelyyn ja metsää hoidettu kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan.

Yhteisöelämässä on opittu toteuttamaan kuuntelevaa ja keskustelevaa päätöksentekoa ja arkirutiineja on hiottu vuosi vuodelta paremmin toimiviksi. Ymmärrys ekokylän ideasta ja mahdollisuuksista sekä tehtävästä kansainvälisessä ekokyläliikkeessä on selkiytynyt.

Takaisin sivulle Ekokylän esittely.