Ekokylään muuttamisesta kiinnostuneen tulee ensin tulla parin päivän tutustumiskäynnille talkooviikon yhteydessä. Talkooviikot järjestetään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja elokuun viimeisillä kokonaisilla viikoilla. Tutustumisvierailun jälkeen päätetään kahden viikon tutustumisasumisesta. Tämän jälkeen päätetään 6 kk koeasumisesta. Kuuden kuukauden koeasumisen jälkeen päätetään yhteisön (Keuruun Ekokylä ry:n ja osuuskunnan) jäseneksi hyväksymisestä.

Tutustumisasuminen 2 viikkoa

Neliövuokra huoneesta 8,20 €/m2/kk

Tutustumisajan lisämaksu 33 €/kk, sähkö-, vesi- ja talousmaksu yht. 55 €/kk. Ruokailu yhteiskeittiössä 110 €/kk.
Eli esim. 15 m2 huoneessa yht. 160,50 €/2 viikkoa
.

Koeasuminen 6 kk

Koeasumisen aikana noudatetaan tutustumisasumisen hintaperusteita. Lisäksi koeasuja maksaa 10 € energiamaksun, kuten vakituisetkin asukkaat. Energiamaksuilla katetaan tulevaisuuden energiasaneerauskustannuksia.
Esim. 15 m2 huoneessa kuukausivuokraksi tulee 331 €/kk

Koeasumisen jälkeen päätetään asumisen jatkamisesta sekä yhdistyksen ja mahdollisesta osuuskunnan jäsenyydestä. Laaditaan toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus. Koeasumisen alkaessa asukkaalta peritään 150 € suuruinen takuuvuokra, joka palautetaan asukkaan muuttaessa pois.

Yhdistyksen ja osuuskunnan jäsenmaksut ovat kumpikin 170 €, yhdistyksen vuosimaksu seuraavasta vuodesta eteenpäin 50 €/vuosi.

Kakkoskoti Ekokylässä

Ekokylää voi pitää myös toisena kotinaan. Kakkoskodista kiinnostuneet vastaanotetaan kuten muutkin asukasehdokkaat. Kahden viikon tutustumisasumisen jälkeen on mahdollista asua lyhyitäkin aikoja Ekokylässä. Kakkoskotilainen maksaa vain niiltä viikoilta jolloin hän todella asuu Ekokylässä. Tällöin hänen vuokransa, samoin kuin ruokamaksu, määräytyy samoilla perusteilla kuin puolen vuoden tutustumisasujan. Hän voi - jos tilaa löytyy - myös vuokrata pysyvästi jonkin huoneen. Kakkoskotilaisen tunnusmerkkejä ovat kiinnostuneisuus Ekokylän asioista ja halu osallistua yhteisön puuhiin ja arkeen. Hän asettuu osaksi suurta perhettämme ja tuo tervetulleita tuulahduksia maailmalta. Pitkäaikainen kakkoskotilainen voi myös liittyä Ekokylän ainaisjäseneksi 1350 eurolla. Ainaisjäsenen vuokra on samansuuruinen kuin varsinaisen jäsenen.

Oletko kiinnostunut Ekokylästä asuinyhteisönä? Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse niin saat tietoa tutustumismahdollisuuksista. Pääsääntöisesti otamme tutustujia vastaan vain touko- ja elokuun talkooviikoilla.Keuruun Ekokylä
Kivijärventie 300
42700 Keuruu
info(at)keuruunekokyla.fi
050 435 1250